Kroz individualnu i aktivnu podršku prihvatamo Vaše djete upravo tamo gdje se nalazi.

Upute pri čitanju za roditelje

Sa ovim prijedlozima će te pokazati Vašem djetetu da Vam je čitanje važno.
Učinite Vašem djetetu vrijeme čitanja udobnim i punim zadovoljstva.

    Čitajte sa djetetom oko 10 – 15 minuta dnevno
    Razgovarajte sa djetetom o pročitanom štivu
    Postavljajte djetetu pitanja
    Pustite da vam dijete ukratko preprića sadržaj
    Pogledajte zajedno slike
    Čitajte djetetu ili na njemačkom ili na maternjem jeziku
    Koristite različite izvore: crtane romane, novine, recepte, brošure, stručnu 
    literaturu, pjesmice itd...
    Hvalite dijete !