Jezička podrška

Obrazovani tim radi sa djecom individualno, u malim grupama ili integrativno u razredu da bi ih podržali u usvajanju jezika.

Što je podrška u jeziku?

   · Sastavni dio globalnog obrazovanja
   · Podrška jezičkom bogatstvu
   · Usvajanje značenja i učenje pojmova
   · Proširenje vokabulara
   · Motivacija za nove korake u učenju jezika
   · Podrška i olakšavanje učenja jezika
   · Povečanje sposobnosti saopštavanja
   · Poticanje na govor
   · Pobuđivanje volje za govor
   · Ponuda mogućnosti za jezičku razmjenu
   · Stavljanje na raspolaganje sugovornke